อยู่ๆ ก็อยากจะบินได้ เกิดอะไรขึ้นกับตัวชั้นน่ะ ?

อย่าคิดว่า Check-Bill อยากจะกลายร่างเป็นนกนางนวลนะ ไม่ใช่เล้ย ฮ่าๆ

ก็ช่วงนี้เค้ามีงานแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติหรือที่ภาษาอังกฤษเค้าเรียกกันว่า

พาราไกลดิ้ง(Paragliding) นั่นเอง

จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ “2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup” ในวันที่ 2 - 5 พ.ค.56 ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ 
พาราไกลดิ้ง สามารถร่อนจากพื้นขึ้นไปสู่อากาศ โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ใดๆ

การเล่นร่มร่อนนี้อาศัยเพียงลมจากธรรมชาติที่จะพาโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เอง ซึ่งระยะเวลาที่ร่มร่อนจะร่อน

อยู่บนอากาศได้นานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางของลม และความสามารถของนักบินก็ถือ

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการบังคับการบิน
 

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

นักกีฬามายึดพื้นที่ร่อนกันแล้ว

 

การเล่นกีฬาชนิดนี้ นักกีฬาสามารถลอยอยู่บนอากาศได้โดยอาศัยปัจจัยสองประการ คือ

  • ลอยขึ้นไปกับมวลอากาศร้อนซึ่งเคลื่อนที่ขึ้น เช่น ลมร้อน
  • ลอยขึ้นไปกับกระแสอากาศที่พุ่งขึ้น เนื่องจากมีมวลอากาศเคลื่อนที่ปะทะกับสิ่งกีดขวาง เช่น ลมที่พัดมาปะทะแนวสันเขาแล้วพัดขึ้นข้ามเขา และกีฬาร่มร่อนสามารถเล่นได้โดยอาศัยลมบนแนวสันเขาที่ยกตัวขึ้น ล่องลอยไปตามแนวสันเขาได้อีกด้วย

       
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเล่น กีฬาร่มร่อน หรือ พาราไกลดิ้งกันมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมาก

นัก เนื่องจากสถานที่ที่สามารถใช้ร่อนนั้นมีน้อย ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่บุกเบิกกันเล่นกีฬาชนิดนี้ก็คือที่ “ตำบล

เขาพระ” อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีชัยภูมิเป็นภูเขา มีทิศทางลมที่ดีเหมาะสมต่อ

การเล่นกีฬาร่มร่อน โดยในแต่ละวันจะมีนักกีฬาขึ้นไปเล่นและซ้อมบินกันเป็นประจำ

หากใครที่อยากจะไปลองสัมผัสบรรยากาศก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้
     

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

  
       อาจารย์วุฒิชัย วชิระเสนีย์กุล อาจารย์ผู้สอนพาราไกลดิ้ง กล่าวว่า ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเริ่มเล่น

พาราไกลดิ้ง เมื่อประมาณ 3 เดือนมาแล้ว โดยเล่นที่ตำบลเขาพระ หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เขาพระ สาเหตุที่ใช้ที่นี่เป็นสถานที่ในการเล่น เนื่องจากภูเขานี้มีทิศทางลมที่ดี และสามารถเล่นได้ทุกฤดู

พื้นที่ของภูเขาลูกนี้สามารถใช้เป็นที่จัดแข่งขันได้ เนื่องจากภูเขาลูกนี้สามารถใช้บินได้ทั้งสองทิศ เมื่อลม

เปลี่ยนก็สามารถที่จะย้ายไปลงอีกด้านหนึ่งได้
       
       นอกจากกีฬาร่มร่อนแล้ว ที่นี่ยังมีการเล่น Hang Gliding (แฮงไกลดิ้ง) ซึ่งเป็นกีฬาทางอากาศอีก

ประเภทหนึ่ง ที่น่าสนใจ หากนักท่องเที่ยวสนใจก็มีคอร์สเปิดสอน ทั้งพาราไกลดิ้ง และ แฮงไกลดิ้ง อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปชมการเล่นกีฬาร่มร่อน หรือ พาราไกลดิ้ง ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ ภูเขาด้านหลัง

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยก่อน

เข้าไปชมนั้นต้องขออนุญาตจากทาง อบต. เขาพระ เสียก่อน (เนื่องจากทางที่จะขึ้นไปดูนั้น ต้องขึ้นทางด้าน

หลังของ อบต.)

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

นักกีฬาเตรียมแลนดิ้งลงจุดที่กติกาได้ตั้งไว้ให้แม่นยำที่สุด

 

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

ถึงจุดหมายแล้ว เย่!

 

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

บินว่อนกันสนุกเลยแหละ ไม่ใช่นกนะพวกเธ๊อ ><

 

   จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ “2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup” ในวันที่ 2 - 5 พ.ค.56 ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
       
       สมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ “2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup” ในวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2556 ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
       
       โดยมีนักกีฬาจากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทบินลงเป้าแม่นยำบุคคลชาย Individual Male Accuracy, ประเภทบินลงเป้าแม่นยำบุคคลหญิง Individual Female Accuracy , ประเภททีม Team Accuracy อีกทั้งเป็นการเปิดตัวสนามแข่งขันร่มร่อนของไทย ซึ่งติด 1 ใน 6 ของสนามแข่งขันกีฬาโลก และอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0-3553-6030, 0-3553-6189


ขอบคุณข้อมูลจาก   Manager Online

เรื่องและภาพ  :  Check-Bill

จองที่พักแบบ Online ได้ทันที