ใครจะไปเที่ยวเกาหลีเตรียมตัวให้พร้อม! วันนี้ชิลไปไหนนำวิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA มาฝาก บอกเลยว่ามีรายละเอียดครบทุกขั้นตอน สะดวกมาก ๆ ทำตามได้ง่าย ๆ หรือใครจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลย www.k-eta.go.kr

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน
เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ

2. รูปถ่ายหน้าตรง

3. ข้อมูลที่พักในเกาหลีอย่างชัดเจน

4. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต สำหรับหักค่าธรรมเนียม 10,000 วอน (ประมาณ 280 บาท)


วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน


วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน

วิธีกรอก K-ETA ผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ครบทุกขั้นตอน