อัพเดตล่าสุด! เที่ยวเวียดนาม ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แล้ว เที่ยวได้เลยไม่ต้องโชว์ผลตรวจ ATK
สายการบินเวียตเจ็ทได้แจ้งข่าว อัพเดตการท่องเที่ยวเวียดนามล่าสุดโดยสามารถเข้าได้เลยไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 และไม่ต้องลงทะเบียนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน เริ่ม 15 พ.ค. 65
ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศเวียดนามได้ผ่อนปรนนโยบายเข้าประเทศเพื่อต้อนรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยล่าสุดกับข่าวดีที่ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 (จากเดิมที่ต้องโชว์ผลตรวจด้วย ATK ภายใน 24 ชั่วโมง หรือผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง)อีกทั้งยั้งไม่ต้องลงทะเบียนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน แต่ยังคงมาตรการที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อประกันสุขภาพหรือการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD สำหรับการรักษา โควิค-19 


สนใจทัวร์เวียดนามคลิกเลย

- เวียดนาม 3 วัน 2 คืน มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เริ่ม 9,999/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4 วัน 3 คืน เริ่ม 13,888 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)
- เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) เริ่ม 12,999 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)