ถ้าคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต แบบนี้


  • ทำพาสปอร์ตที่ไหนดี?
  • ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมอะไรบ้าง?
  • ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้มั้ย? ที่ไหน?
  • ต่อพาสปอร์ตได้มั้ย?
  • ทำพาสปอร์ ต่อพาสปอร์ต ใช้เงินเท่าไร?
  • อยู่ต่างจังหวัด ทำพาสปอร์ตที่ไหน? ยังไง?

ชิลไปไหนรวบรวมข้อมูลการทำพาสปอร์ตแบบครบๆ มาให้แล้วจ้า


สำนักงานหนังสือเดินทาง ปทุมวัน (MBK Center) เปิดทำพาสปอร์ตในวันเสาร์เพิ่ม(เน้นบริการที่ Kiosk )ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ซึ่งเป็นแห่งแรกแห่งเดียวเท่านั้น ใครที่ต้องการทำพาสปอร์ตหรือต่ออายุพาสปอร์ตก็สามารถเลือกเดินทางไปได้เลย 


ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตที่สำนักงานเดินทาง ปทุมวัน (MBK Center)

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่


เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่


นอกจากนี้ทางกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับเวลาให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ มีนบุรี  เป็นเวลา “08.30 - 16.30 น.” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ดังนี้

ทำหนังสือเดินทาง ที่ www.qpassport.in.th

รับรองเอกสาร (กรมการกงสุล/ MRT คลองเตย/ เชียงใหม่/ ภูเก็ต) ที่ https://qlegal.consular.go.th

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ที่ MBK Center เท่านั้น ดูขั้นตอนและวิธีการเดินทางที่นี่