เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตและต่ออายุ ในกรุงเทพและปริมณฑล ดูรายละเอียดและขั้นตอนที่นี่
สถานที่ทำพาสปอร์ตและต่ออายุ ในกรุงเทพและปริมณฑล


กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่ :  123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

GPS : https://goo.gl/maps/LGxCZtq1gNMMwdSbAสำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 143 7680

GPS : https://goo.gl/maps/7ETcCuhJuJtWp1jN6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C

โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

โทรสาร : 02 136 3801

GPS : https://goo.gl/maps/naWBmm6jNam6L4yUA


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

โทรศัพท์ : 02 422 3431

โทรสาร : 02 422 3432

GPS : https://goo.gl/maps/nNnvyDPS1qwCcZ2C8


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัพท์ : 02 024 8362-64

โทรสาร : 02 024 8361

GPS : https://goo.gl/maps/sh9HKJJTaUGrf7DT6


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247

โทรสาร : 02-024-8897

GPS : https://goo.gl/maps/bkmwLWxToWhkUuXG6


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

วันทำการ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 126 7612

โทรสาร : 02 126 7613

GPS : https://goo.gl/maps/SQMYXfkFuqsBjyz58


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-150-9002

GPS : https://goo.gl/maps/ZPtVxX9peeJ6AKZ59


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

วันทำการ : เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-194-2643

GPS : https://goo.gl/maps/yqGYUicctwe7Yo5T9
ผู้ที่จะทำพาสปอร์ต ถ้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง


ผู้ที่จะทำพาสปอร์ต ถ้ามีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

หมายเหตุ : ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย (กรณีหมดอายุ) แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความมาแสดงจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์

1.เข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th กดปุ่ม “เริ่มการลงทะเบียน”

2.สำหรับคนที่เคยสมัครสมาชิกแล้วให้ไส่ “อีเมล” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้กด “สมัครสมาชิกใหม่” เพื่อลงทะเบียนก่อน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ก่อนกด “ยืนยันข้อมูล”

3.จากนั้นระบบจะส่งลิงก์ยืนยันตัวตนไปที่อีเมล์ ที่เราลงทะเบียนไว้ ให้เราเข้าไปกดยืนยันตัวตน แล้วกลับมาที่เว็บไซต์ กดเข้าสู่ระบบตามปกติ

4.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เรากด “เลือก” ที่ปุ่มเข้ารับบริการสำนักงานหนังสือเดินทางที่อยู่ใน “ประเทศไทย” จากนั้นกด “ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ”

5.กดเลือกประเภทการเข้ารับบริการ สำหรับตนเอง หรือ สำหรับครอบครัว (ผู้เยาว์) จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

6.กดเลือกพื้นที่ สำนักงาน ที่สะดวกเข้าไปทำพาสปอร์ต

7.เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

8.เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ต มีให้เลือกเดินทางไปรับเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ภายใน 5 วัน

9.กรณีถ้าเลือกส่งทางไปรษณีย์ เข้าไปกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ให้เรียบร้อย กดยืนยันส่งข้อมูล

10.ระบบจะปรากฏข้อมูลของคนที่ถูกบันทึกในระบบ และแจ้งให้นำ “บัตรประชาชน” มาในวันทำพาสปอร์ตกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่ทำพาสปอร์ตภายหลัง ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.กดเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th เลือกข้อมูลบัญชี

2.เลือกหนังสือเดินทาง

3.เลือกรายละเอียด

4.เลือกเปลี่ยนแปลงข้อมูล

5.เลือก “ข้อมูลการเข้ารับบริการ”และเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต หลังจองคิวออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

1. รับบัตรคิว

2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้แสดง

3. วัดส่วนสูง

4. เก็บลายนิ้วมือ

5. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

6. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง (รอ 1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)


ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต

1.สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 5 ปี

– เล่มปกติ 1,000 บาท ทุกสำนักงาน ต่างจังหวัดจัดส่งไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ ยกเว้นศูนย์บริการฯ ที่กระทรวงแรงงาน

– เล่มด่วน 3,000 บาท ทุกสำนักงาน (ก่อน 11.00 น.) มารับที่กรมการกงสุล ยกเว้นศูนย์บริการฯ ที่กระทรวงแรงงาน

2.สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 10 ปี

– เล่มปกติ 1,500 บาท

– เล่มด่วน 3,500 บาท

3.ไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 40 บาท ภายใน 5-7 วันทำการ ทุกสำนักงานยกเว้น MRT คลองเตยที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ