เกาหลีเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟรีวีซ่า 1 เมษายน 2565 แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ดูขั้นตอนและรายละเอียดที่นี่
เกาหลีเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟรีวีซ่า!!! 1 เมษายน 2565 นี้ นักท่องเที่ยวไทยอยู่หนึ่งใน 46 ประเทศที่จะเปิดให้เข้าได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใน วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 07:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งชิลไปไหนมีวิธีการลงทะเบียน K-ETA มาฝาก 


K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization คือ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยจะต้องมีลงทะเบียน , จัดส่งข้อมูลการเดินทาง และแนบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ เข้าไปที่ยังระบบเพื่อให้กรมการตรวจคนเข้าเมือง ได้ทำการตรวจสอบ ดำเนินการอนุมัติให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ที่จะเดินทาง เข้าเกาหลี ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลในใบ Arrival card เมื่อถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้


เอกสารที่จะต้องเตรียมทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนดังนี้

  1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ สแกน เป็นไฟล์ jpg , jpeg , png , bmp ขนาดไม่เกิน 300kb.
  2. รูปถ่าย ขนาด 700×700 px ขนาดไม่เกิน 100kb
  3. ข้อมูลที่พักคร่าว ๆ
  4. บัตรเครดิต


ค่าธรรมเนียม

ประมาณ 309.44 บาท หรือ 10,300 Won (KRW)

วิธีการลงทะเบียน K-ETA

ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเที่ยวบิน

 

สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://k-eta.go.kr  แล้วเลือก Apply for K-ETA หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนได้เลย 


หลังจากนั้น เลือกภูมิภาค และ ประเทศตามที่ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าเกาหลีพักอาศัยอยู่ เช่น ไทย เลือก ASIA-PACIFIC และ เลือกประเทศไทย (จะได้รับสิทธิ์เมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน 2565)


หลังจากนั้นเลือก Agree ให้หมดทุกหัวข้อได้เลย และกด Next ไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

กรอกเลขพาสปอร์ต และ อีเมล์ หลังจากนั้น กด Next  เพื่ออัพโหลด รูปหน้าพาสปอร์ต ที่จะใช้เข้าเกาหลี  โดยจะต้องเป็นไฟล์ jpg , jpeg , png , bmp ขนาดไม่เกิน 300 kb. เท่านั้น


หลังจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน การกรอกชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด ตรวจสอบข้อมูลประเทศถิ่นที่พักอาศัยและ ข้อมูลหมายเลขพาสปอร์ต และ วันหมดอายุ


กรอกข้อมูล อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสัญชาติ , เบอร์โทรศัพท์ , ประวัติการเดินทางเข้าเกาหลี , วัตถุประสงค์การเข้าเกาหลี หลังจากนั้นกดปุ่ม Find  Postal Code กรอกชื่อเมือง / รหัสไปรษณีย์ที่พักที่เกาหลี และกรอกชื่อ โรงแรม ในช่องด้านล่าง หรือ ถ้าเป็นบ้านที่พักอาศัยไม่มีชื่อให้ใส่ “NONE


อัพโหลดรูปภาพหน้าตรงของผู้ยื่นเอกสาร โดยดูตัวอย่างจากด้านข้าง รูปจะต้องขนาดไม่เกิน 700 x 700 px ขนาดไม่เกิน 100 kb 


หลังจากแนบรูปและกดไปยังขั้นตอนถัดไปแล้ว จะขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หลังจากนั้นกด Make Payment เพื่อชำระค่าธรรมเนียมได้ทันที


 ชำระค่าธรรมเนียม กด “I agree to all terms and conditions” กรณี ชำระด้วยค่าเงินบาท ให้เลือก Currency Code เป็น THB แต่ถ้าต้องการชำระเป็นสกุลต่างประเทศ สามารถเลือกเป็น KRW และ เลือก Wish to proceed MCP service (Multi Currency Pricing)


เมื่อชำระเงินเรียบร้อย หลังจากนั้นรอผลสถานะการขอภายใน 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเอกสารการยืนยัน หรือ สามารถตรวจสอบได้ จากเมนู K-ETA Application Results ในหน้าแรก หรือสามารถตรวจสอบได้จาก E-Mail