เกาะห้อง : Hong island

เกาะห้อง : Hong island อ่าวนาง, กระบี่

หรืออีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเหลาบิเละสามารถเดินทางจากอ่าวนางใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ลักษณะของเกาะห้อง เป็นเสมือนห้องโถงของหาดทรายขาวนุ่มและผืนทะเลที่ถูกโอบล้อมด้วยแนวเขาหินปูนสูงตระหง่าน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ