อ่าวมาหยา : Mayha beach

อ่าวมาหยา : Mayha beach เกาะพีพี, กระบี่

อ่าวมาหยา ส่วนหนึ่งของหน้าผาที่โอบล้อมพังทลายกลายเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับทะเลภายนอก น้ำทะเลไหลเวียนเข้าออกได้ดี ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดที่จะมาชมความสวยงาม นอกจากนี้จุดนี้ยังเหมาะสำาหรับการอาบแดด

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ