อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา : Kohlanta national park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา : Kohlanta national park เกาะลันตา, กระบี่

อยู่ที่แหลมโตนด ใต้สุดของเกาะลันตาเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและยังเป็นที่ตั้งของประภาคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำาคัญของเกาะลันตา นอกจากนี้บริเวณอุทยานฯสามารถตั้งแคมป์ปิ้ง สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติอันร่มรื่นได้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ