อ่าวปิเละ : Pilae bay

อ่าวปิเละ : Pilae bay เกาะพีพี, กระบี่

เป็นเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่ ถือเป็นจุดดำน้ำอีกแห่งหนึ่งของเกาะ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ