อ่าวสวนใหญ่ : Suanyai bay

อ่าวสวนใหญ่ : Suanyai bay เกาะหมาก, ตราด

อ่าวที่มีชายหาดทอดยาว เล่นน้ำได้ ตลอดแนว ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวและทิวสน มอง เห็นเกาะขามอยู่ฝั่งตรงข้าม หากน้ำลงมากๆ แนวหาดจะดูกว้างจนเหมือนสามารถเดินไปเกาะ ขามได้เลยทีเดียว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ