อ่าวนิด : Nid bay

อ่าวนิด : Nid bay เกาะหมาก, ตราด

อ่าวนี้เหมือนเป็นประตู สู่เกาะหมาก เพราะเป็นอ่าวท่าเรือ ของเกาะ ไม่ว่าจะเรือเล็ก เรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องมาที่อ่าวนิด จึง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ เกาะ วิวสวยและมีร้านอาหารไว้ บริการแก่นักท่องเที่ยว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ