วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร : Yansangwararam Temple

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร : Yansangwararam Temple พัทยา, ชลบุรี

ชื่นชมความงดงามของศาสนสถานที่สอดแทรกคติธรรมรายรอบ ทั้งพระอุโบสถที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ที่สร้างถวายราชวงศ์จักรี และพระมหามณฑปพุทธบาทภปร. สก. ที่งดงามสมกับเป็นพระอารามหลวงเปิดทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ