ทุ่งโนนสน : -

ทุ่งโนนสน : - นครไทย, พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน ในการดูแลของอธุยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เส้นทางการเดินเขา และป่าไม้ที่สวยมาก โดยเฉพาะฤดูหนาว ธรรมชาติของทุ่งโนนสนจะสวยมากๆ ป่าสีเขียวและพันธุ์ไม้ที่หาดูยาก ต้นสนสูงๆที่เรียงตัวกัยอยางสวยงาม เหมาะกับสามผจญภัยมากๆ เพราะใช้เวลาเดินขึ้นเขา และต้องกางเต้นท์นอนสักคืนก่อนเดินทางลงเขา ใครที่รักการผจญภัยบอกเลยว่าห้ามพลาดทุ่งโนนสน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ