ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ : Chan Royal Palace

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ : Chan Royal Palace อำเภอเมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก

สถานที่เรียนรู้และศึกษาโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ เดิมสถานที่แห่่่่งนี้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด แต่เมื่อมีการขุดค้นพบซากวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ มีการย้ายโรงเรียนชายออกไป และดำเนินการขุดค้นหลักฐานโบราณทางประวัติศาสตร์ต่อไป พระราชวังจันทน์มีความสำคัญคือเป็นที่อยู่ของสมเด็จพระนเรศวรสมัยที่อาศัยอยู่เมืองพิษณุโลก พิษณุโลกจึงเป็นเมืองเก่าแก่ มีที่มาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ไทย ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์จึงตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก เป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญของเมืองพิษณุโลก

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ