อ่าวกระทึง : Kratung bay

อ่าวกระทึง : Kratung bay เกาะหมาก, ตราด

ชื่อฟังดูขึงขัง แต่คลื่นลมเงียบสงบ หาด ทรายกว้าง สามารถเล่นน้ำได้ตลอด โดยเฉพาะใน ช่วงน้ำลงที่เดินลงไปได้ไกล ที่มาของชื่ออ่าวมาจาก ต้นกระทึงต้นใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมเหนือ หาด ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่ามีไม้ชายเลนชนิดนี้อยู่ใน วรรณคดีของสุนทรภู่ด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ