ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ : Lanna Architecture Center

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ : Lanna Architecture Center ศรีภูมิ, เชียงใหม่

หนึ่งใน “คุ้ม” หรืออดีตที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายเหนือ ไม่กี่หลังที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สวยงามและให้ประชาชนผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมรวมทั้งศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นเมืองทางเหนือได้ เรือนสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ชั้นล่างและสนามหญ้าด้านหน้าจะมีนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นหมุนเวียนมาจัด ชั้นบนเป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบจำลองสถานที่สำคัญๆในเชียงใหม่

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ