ตรอกโรงยา : TROK RONG YA

ตรอกโรงยา : TROK RONG YA ตรอกโรงยา, อุทัยธานี

เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงฝิ่นเก่า ปัจจุบันถูกฟื้นฟูภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม บรรยากาศของถนนคนเดินรู้สึกอบอุ่น ผู้คนเดินสวนกันไปมาทุกคนจะทักทายเสมือนญาติพี่น้องตรอกโรงยาจึงเป็นเหมือนที่พบปะพูดคุยกันของชาวอุทัย ผู้ใหญ่ออกมาจับจ่ายซื้อขายของ และยังมีการแสดงดนตรีไทยจากเด็กๆ และกิจกรรมให้เด็กๆทำส่วนสองข้างทางตึกเก่าเต็มไปด้วยของสะสมเก่าแก่ งานแฮนเมดน่ารักๆ จากชาวอุทัยนอกจากสินค้าแล้ว ตลอดถนนยังมีของกินหลากลายแบบให้เลือกซื้อเลือกทาน ทั้งของคาวและของหวาน ซึ่งแต่ละร้านไม่ซ้ำกันแน่นอน จะนั่งทานในร้าน หรือซื้อไปเดินกินไปก็ได้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ