วัดเกาะหมาก : Kohmak temple

วัดเกาะหมาก : Kohmak temple เกาะหมาก, ตราด

วัดหนึ่งเดียวบนเกาะหมาก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2490 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธ ศาสนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะ หมาก ภายในบริเวณวัดสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบ ภายใต้ร่มเงาของต้นโพธิ์โบราณที่แผ่กิ่งก้านให้ความ ร่มเย็นเมื่อได้ไปเยือน..

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ