อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน : Kaeng Krachan National Park

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน : Kaeng Krachan National Park แก่งกระจาน, เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ เป็นอุทยานที่สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นทางธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงามไว้ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนก ดูผีเสื้อ และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทำ จึงมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝน อาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ทางอุทยานจึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เฉพาะบริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว เพื่อคงความสวยงามไว้ให้ชมในทุกๆปี

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ