วัดม่วง : Watmuang

วัดม่วง : Watmuang วิเศษชัยชาญ, อ่างทอง

วัดม่วง มีองค์พระสูงถึง 92 เมตร พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ เป็นพระที่สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญ หลวงพ่อเกษมท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์นี้มาตั้งแต่ปี 2526 แล้วก็สร้างกันมาเรื่อย แต่องค์พระยังไม่เสร็จดีท่านก็มามรณภาพไปเสียก่อนในปี 2544 ตอนหลังก็มีนายทหารราชองครักษ์ท่านหนึ่ง มาช่วยตั้งกองทุนสำหรับสร้างพระต่อจนเสร็จ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ภายในบริเวณวัดยังมีปูนปั้นจำลองพุทธประวัติ และแดนสวรรค์-แดนนรก อีกด้วย เขาเล่าว่า “ให้ไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ ตำแหน่งหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง ร่ำรวย เป็นใหญ่เป็นโต”

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ