วัดพระธาตุศรีสองรัก : Wat Phra That Sri Song Rak

วัดพระธาตุศรีสองรัก : Wat Phra That Sri Song Rak ด่านซ้าย, เลย

พระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง "สองรัก" ชื่อของพระธาตุมาจากในครั้นที่สร้างพระธาตุเกิดขึ้น คราที่อาณาจักรหงสาวดีในพม่ารุกรานอาณาจักรบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างอยธุยาและอาณาจักรล้านช้างในลาว ทั้งสองอาณาจักรจับมือร่วมกันเพื่อต้านทัพพม่าและทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงเขตแดนซึ่งกันและกันจารึกไว้ในแผ่นหิน พร้อมกับสร้าง "พระธาตุสีสองฮัก"บริเวณเนินสูงฝั่งตะวันออกของน้ำหมันถือเป็นหลักเขตแดนของทั้งสองอาณาจักร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ