น้ำตกโกรกอีดก : Krok Edok Waterfall

น้ำตกโกรกอีดก : Krok Edok Waterfall แก่งคอย , มวกเหล็ก, สระบุรี

น้ำตกโกรกอีดก ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามแบ่งออกเป็น 8 ชั้น สามารถวัดความสูงได้ประมาณ 350 เมตร แต่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินได้ถึงชั้น 7 เท่านั้น หากอยากชมความงดงามของชั้นที่ 8 จำเป็นต้องเตรียมเสบียงเพื่อขึ้นไปค้างแรมด้านบนน้ำตก และต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทาง จากทางเข้านักท่องเที่ยวต้องเดินเข้าป่าดิบชื่นที่อุดมสมบูรณ์เป็นระยะทางกว่า 4 กิโมเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง เพราะบางช่วงเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง มีปีนป่ายก่อนหินเป็นบางช่วง และต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมงเพื่อเดินทางกลับลงมายังจุดเริ่มต้น หากนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะค้างแรมในป่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมาสามารถไปเที่ยวได้แบบไปเช้า - เย็นกลับอีกด้วย ภาพจาก : Facebook/Piya Phongduang

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ