วัดบ้านปาง : Watbaanpang

วัดบ้านปาง : Watbaanpang ลี้, ลำพูน

เป็นวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเป็นวัดแรก บริเวณวัดมีความร่มรื่น เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างที่ร่มรื่น มีโบสถ์วิหารสวยงามและมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัย ซึ่งเก็บของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่างครบถ้วน เช่น สบง จีวร หมอน กระโถน แจกัน เป็นต้น วัดบ้านปางอยู่บนเนินเขาบ้านปาง ห่างจากตัวอำเภอลี้ 38 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 106 สายลี้-บ้านโฮ่ง-เชียงใหม่ ทางแยกเข้าวัดสามารถเข้าได้ทางซอย 3 และ ซอย 4

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ