วัดพระบาทห้วยต้ม : Watphrabathuaitom

วัดพระบาทห้วยต้ม : Watphrabathuaitom ลี้, ลำพูน

วัดประจำหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง เป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งในปัจจุบันทางวัดได้สร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ ทุกวันพระที่นี่จะใส่บาตรผัก ด้วยวิถีชีวิตของคนที่นี่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทุกคนจะรับประทานกันแต่มังสวิรัติทำให้การตักบาตรผักมีมาตั้งแต่สมัยก่อน วัดพระบาทห้วยต้มอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ไปประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนชาวกะเหรี่ยง ถือเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ