วัดพระธาตุหริภุญชัย : Watphrathathariphunchai

วัดพระธาตุหริภุญชัย : Watphrathathariphunchai เมืองลำพูน, ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัยมีพระเจดีย์ทองเป็นจุดเด่น ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาช้านาน ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำพูนและพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ยุคโบราณ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ที่มีการสร้างโดยเจ้าเมือง พระสงฆ์ นักบุญล้านนา มาตามแต่ละยุคแต่ละสมัยมากมาย คนไปลำพูนหากไม่ได้ไปกราบไหว้พระธาตุหริภุญชัยแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่เคยไปลำพูนเลย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ