พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) : KosimBeeNaRanong Museum

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) : KosimBeeNaRanong Museum กันตัง, ตรัง

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่นี่เป็นบ้านพระยารัษฎาฯ เป็นหลักฐานสำคัญของการตั้งเมืองกันตัง และพระยารัษฎาฯ เป็นคนส่งเสริมการปลูกยางพารา จนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ