อ่าวงามโข่ : Ngamko bay

อ่าวงามโข่ : Ngamko bay เกาะกูด, ตราด

หาดนี้จะอยู่ถัดจากหาดคลองเจ้า ไป ชายหาดของหาดนี้งามโขสมชื่อจริงๆ (ชื่อ หาดออกเสียงเพี้ยนตามสำาเนียงคนบนเกาะ) ตัวชายหาดขาวและทอดยาวมาก สามารถลง เล่นน้ำได้ ทะเลหน้าอ่าวจะมีกองหินซึ่งเป็น แนวปะการัง (น้ำตื้นที่สามารถดำดูได้จาก หน้าหาด) และมีเจดีย์สีขาวตั้งตระหง่านอยู่ บนกองหิน หากเป็นช่วงน้ำลดสามารถเดินไป ที่บริเวณนี้ได้

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ