เกาะมุก : Koh Mook

เกาะมุก : Koh Mook กันตัง, ตรัง

เกาะมุก เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ในจังหวัดตรัง ลักษณะของเกาะ ส่วนใหญ่เป็น โขดผาสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หน้าผาโขดหินสูงของเกาะเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น ที่นี่มีจุดให้นักท่องเที่ยวดำน้ำชมโลกใต้ท้องทะเล ทั้งปะการังสวยๆ และปลาสีสันสวยงามมากมาย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ