อ่าวบุญคง : Boon Kong Bay

อ่าวบุญคง : Boon Kong Bay สิเกา, ตรัง

อ่าวบุญคง เป็นที่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตั้ง “ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล” เพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนและมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในช่วงที่น้ำลด สามารถเดินบนพื้นทรายได้ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อมาที่อ่าวบุญคงก็คือการ ปลูกหญ้าทะเล พายเรือคายัคเลียบเพิงผาหิน เป็นต้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ