กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี : Na Muen Sri Weaving Group

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี : Na Muen Sri Weaving Group นาหมื่นศรี, ตรัง

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านตำบลนาหมื่นศรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีการทอผ้าใช้กันเองภายในครัวเรือน และต่อมามีการทอผ้าส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียง จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีลวดลายเฉพาะมากกว่า 32 ลาย นักท่องเที่ยวสามารถชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ชมการสาธิตของช่างทอ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอได้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ