เกาะแสมสาร : Koh Samaesarn

เกาะแสมสาร : Koh Samaesarn สัตหีบ, ชลบุรี

เกาะแสมสาร อยู่ในเขต อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น 1 ใน 9 เกาะ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ เกาะแสมสารเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ โดยเป็นเกาะที่ไม่อนุญาตให้ค้างแรม คุณสามารถเที่ยวเกาะแสมสารได้แบบ One Day Trip เท่านั้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ