ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา : Chao Por Chao Mae Na Pha Shrine

ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา : Chao Por Chao Mae Na Pha Shrine เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ (หน้าผา) เดิมเป็นศาลไม้เล็กๆ อยู่มาคืนหนึ่งเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันสองตายาย ซึ่งปลูกบ้านอยู่บริเวณนั้นว่า ถ้าอยากได้มั่งมีศรีสุขเจริญก้าวหน้ามีแต่โชคลาภก็ให้นำตั้งไว้บนศาล เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา เพื่อเป็นศริมงคล หลังตื่นเช้า สองตายาก็ได้รีบมาบริเวณนั้น จึงได้ทำการอัญเชิญขึ้นสู่บนศาลจากนั้นสองตายายก็เริ่มมีฐานะดีขึ้น จนมีความร้ำรวย จนปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาศาลใหม่ อยู่มาเรื่อยๆ ดั่งเช่นทุกวันนี้ และมีห้องแสดงประติมากรรมเทพสวรรค์ตำนานเซียนให้เข้าชมอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสรววค์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ