อุทยานเขากระโดง : Khao Kradong Park

อุทยานเขากระโดง : Khao Kradong Park เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟโบราณซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน มีลักษณะเป็นแอ่งลึกสามารถเดินชมศึกษาหินภูเขาไฟได้ และเป็นที่ประดิษฐาน พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ มีปรางค์กู่โบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และสะพานแขวนซึ่งสามารถชมทัศนียภาพบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ที่มีอายุผ่านมาเท่ากับจำนวนเก้า คูณ 10,000 ปี นอกจากนี้ยังมีพันธ์ไม้พื้นเมืองน่าศึกษาหลายชนิดตัวอย่างเช่น ผลของต้นโยนีปีศาจ พันธ์ไม้หายากที่มักพบในบริเวณภูเขาไฟอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ