องค์พระสมุทรเจดีย์ : Phra Samut Chedi

องค์พระสมุทรเจดีย์ : Phra Samut Chedi เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ มักถูกเรียกว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เพราะเดิมพระสมุทรเจดีย์เป็นเจดีย์ทีตั้งอยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินมากขึ้นเรื่อยๆจนเชื่อมติแผ่นดินดกับเกาะที่ตั้งของพระเจดีย์ มีผู้คนนิยมมาเคารพสักการะบูชา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 พระสมุทรเจดีย์อยู่ในความดูแลของวัดพระสมุทรเจดีย์ ทุกๆปีในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จะมีงานใหญ่ก็คืองานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี จะมีพิธีนำขบวนแห่ผ้าแดงเพื่อนำไปห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ