โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า : Phu Hin Rong Kla National Park

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า : Phu Hin Rong Kla National Park นครไทย, พิษณุโลก

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จุดที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมความสวยงามของทุ่งดอกกระดาษจะอยู่บริเวณหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ในพระราชดำริ ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 2-3 กิโลเมตร นอกจากชมทุ่งดอกกระดาษแล้ว ยังมีจุดชมวิวที่พลาดไม่ได้อีกที่หนึ่งคือ ผาพบรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผาสลัดรัก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ในบริเวณโครงการยังมีไร่สตรอว์เบอร์รี่ ไร่กาแฟ และมีจุดขายของฝาก ของที่ระลึกอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ