ถนนคนเดินไทหล่ม : Thailom Walking street

ถนนคนเดินไทหล่ม : Thailom Walking street หล่มสัก, เพชรบูรณ์

ใครที่ชอบในการช้อป ไม่ควรพลาด "ถนนคนเดินหล่มสัก" สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมสินค้าพื้นเมือง สินค้าร่วมสมัยต่างๆ ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม เช่น การทอผ้ามุข การสาธิตตีมีด และการแทงหยวก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมือง ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดของจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม เลือกช้อปมากมาย ถนนคนเดินหล่มสัก จัดขึ้นที่ ถ.รณกิจ เทศบาลเมืองหล่มสัก เปิดทุกเย็นวันเสาร์ 17:00-23:00น. ตั้งแต่แยกร้านทอง (หอนาฬิกา) จนถึงหน้าวัดทุ่ง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ