วัดสังกัสรัตนคีรี : Wat sankasrattanakiri

วัดสังกัสรัตนคีรี : Wat sankasrattanakiri เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นปูชนียวัตถุที่ประชาชนให้ความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีเนื่องจากเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร ของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 บรรยากาศรอบๆดีมาก มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นเมืองรอบอุทัยธานี

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ