วัดท่าซุง : Wat thasung

วัดท่าซุง : Wat thasung เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี

ในปี พ.ศ. 2332 หลวงพ่อใหญ่ ท่าได้ธุดงค์มาปักกลดชาวบ้าน ท่าซุงมีความเลื่อมใสศรัทธา ได้นิมนต์ท่าประจำอยู่วัดท่าซุงแห่งนี้ ท่าได้รับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสเพียงองค์เดียว ท่านยังได้บรรลุพระอรหันต์ ณ วันแห่งนี้ด้วย ต่อมาหลวงต่อเส็ง ท่านเป็นผู้ช่วยบูรณะวัดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเจ้าอาวาสต่อจาก หลวงพ่อใหญ่ ท่าเป็นพระอรหันต์ รูปที่ 2 ต่อจาก หลวงพ่อใหญ่ จนมาถึงสมัย ของหลวงพ่อเล่ง และหลวงพ่อไล้ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน จนท่านทั้ง 2 มรณภาพ จนมาถึงยุคภิกขุพานิช วัดไม่ได้บูรณะ มา 47 ปี จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2511 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) ได้ริเริ่มบูรณะวัดอีกครั้ง มาถึงวัดแล้ว ก็ให้ทุกคนนั่งรถซาเล็ง ชมวิหารภายในวัดและพลาดไม่ได้ วิหารสมเด็จองค์ปฐมทั้งสวย และงดงามมาก หลังจากนั้นนั้งซาเล็งกลับมาที่จุดแรก ซึ่งเป็นวิหารแก้ว ภายในวิหารแก้ว เป็นวิหารสำคัญที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ