ต้นมะค่า 500 ปี : Maka three 500 years

ต้นมะค่า 500 ปี : Maka three 500 years เกาะกูด, ตราด

ต้นไม้ที่มีอายุหลายร้อยปีที่ยืนตระหง่านอยู่ในป่าที่สมบูรณ์บริเวณเขาดินแดง หากมาเที่ยว กันหลายคน จะลองวัดขนาดถ่ายรูปดูก็สนุกดี

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ