วัดธรรมามูลวรวิหาร : Wat Thammamun worawihan

วัดธรรมามูลวรวิหาร : Wat Thammamun worawihan เมืองชัยนาท, ชัยนาท

วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2120 และได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งภายด้านในจะมีหลวงพ่อธรรมจักร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดชัยนาท และที่น่าสนใจมากคือ มีบันไดขึ้นไป นมัสการวิหารพระนาค ที่มีความสูง 565 ขั้น ข้างๆจะเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อสุโขทัย ไกรจักษ์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ