จุดชมวิวอ่าวใหญ่ : Yai bay Viewpoint

จุดชมวิวอ่าวใหญ่ : Yai bay Viewpoint เกาะกูด, ตราด

ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งบนเกาะกูด สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะกูดได้จากมุมสูง มอง ลงไปจะเห็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดย่อม บริเวณโดยรอบ อุดมไปด้วยป่าดิบชื้น อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่มา "แชะภาพ" เก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกหนึ่งจุด

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ