อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม : Pa Hin Ngam National Park

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม : Pa Hin Ngam National Park เทพสถิต, ชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่ง ดอกกระเจียวเป็นดอกไม้ที่จะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งสวยงามในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี โดยภายในอุทยานจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมทุ่งดอกกระเจียว นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมดอกกระเจียวตลอดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี "ลานหินงาม" เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินผ่านกาลเวลาอันยาวนาน เกิดเป็นก้อนหินที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน มองดูสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ และ "จุดชมวิวสุดแผ่นดิน" เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งเกิดจากการยกตัวของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอีสาน จึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ลักษณะเป็นหน้าผายื่นออกไป ทำให้เรียกบริเวณนี้ถูกเรียกว่า ผาสุดแผ่นดิน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ