เขาเรือรบ : Khaoruerob

เขาเรือรบ : Khaoruerob เกาะกูด, ตราด

ประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นผ่านช่วงเวลาหลายพันปี มี ลักษณะคล้ายกับเรือรบ 2 ลำาจอดเรียงกันตระหง่านบนหน้าผา ปัจจุบัน ได้ประดิษฐานเสด็จเตี่ยและหลวงปู่ศุข ณ ที่นี้ด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ