ภูทอก บึงกาฬ : Phu Tok

ภูทอก บึงกาฬ : Phu Tok บึงกาฬ, หนองคาย

หนึ่งในที่ท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัด "บึงกาฬ" จังหวัดน้องใหม่ ถิ่นอีสานริมโขงตอนเหนือ ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย คือ "ภูทอก" หรือ "วัดเจติยาคีรีวิหาร" เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมี "พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ" เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอกเป็นภูเขาลูกโดดเดี่ยวสมชื่อ โดยมีทางเดินเป็นบันไดไม้วนเวียนไปรอบๆ ภูเขาจนถึงด้านบนสุดของ เรียกได้ว่า ดูวิวได้รอบภูทอก 360 องศา ใช้เวลาการสร้างยาวนาน 5 ปีเต็ม ด้วยแรงงานคนสร้างล้วนๆ ในหนทางที่ก้าวขึ้นภูทอกนั้น สามารถแบ่งเป็นชั้นได้ 7 ชั้น ระหว่างทางที่เดินจะมีที่พักของแม่ชีและกุฏิพระสงฆ์ที่ปลูกสร้างไปกับโขดหิน นอกจากนี้ยังมีป้ายข้อคิดที่เขียนไว้กับหน้าผา ฝากเป็นข้อเตือนใจในทุกย่างก้าวเดิน ถ้าเปรียบการสร้างสถานที่แห่งนี้กับหลักธรรม ก็อาจจะพูดได้ว่า จากชั้น 1 ไปจนถึงชั้น 7 นั้น ผู้ที่ขึ้นมาจะต้องใช้ความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะขึ้นไป ก็เปรียบเหมือนหนทางสู่การบรรลุธรรม ให้คนก้าวพ้นจากโลกแห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นนั่นเอง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ