น้ำตกทีลอซู : Tee Lor Su waterfall

น้ำตกทีลอซู : Tee Lor Su waterfall อุ้มผาง, ตาก

น้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่และสูงที่สุดของประเทศไทย ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุด และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในลุ่มแม่น้ำภาคกลางและตะวันตก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเป็นโปรแกรมเเพคเกจ 3 วัน 2 คืน วันแรกล่องเรือยางจากตัวเมืองอุ้มผางมาตามแแม่น้ำแม่กลอง ไปนอนเต็นท์ที่เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผางทีลอซู เช้ารุ่งขึ้นเดินเข้าไปชมน้ำตก แล้วเดินทางกลับรีสอร์ทในคืนที่ 2ก่อนไปชมพระอาทิตย์ขึ้น เเละทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดในเช้าวันรุ่งขึ้น ฤดูกาลน่าเที่ยว ไปช่วงต้นฝนดี มิ.ย. - ก.ค.
 สภาพเส้นทางที่ล่องเรือยางสวยมาก ต้นไม้เพิ่งออกใบใหม่สีเขียวสดป่าสวย น้ำตกพองาม ไปช่วงกลางฝนก็ดี ส.ค. - ต.ค.
 น้ำเยอะดี น้ำตกเต็มหน้าผา แต่ต้องเดินเข้าไป คนก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่อยากเดิน ไปช่วงหมดฝนก็ดี
พ.ย. - ธ.ค. สบายๆ ไม่ต้องเดิน นั่งรถถึงจุดพักแรม คนเยอะแต่น้ำเริ่มลดลง ไปช่วงหนาวก็ดี ม.ค. - เม.ย. ถือว่าน้ำใสดี คนก็น้อย น้ำก็น้อย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ