พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม : Khlong Thom Museum

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม : Khlong Thom Museum คลองท่อม, กระบี่

อีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัดกระบี่ คือลูกปัดสุริยเทพ หนึ่งในลูกปัดที่หายากของโลก รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆ ได้มีการขุดค้นพบและรวบรวมไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อมแห่งนี้ ลูกปัดต่างๆเหล่านี้ขุดพบที่บริเวณควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม (ควน ในภาษาปักษ์ใต้แปลว่า เนินดิน หรือเขาขนาดย่อม) ซึ่งถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เป็นหลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมในแถบนี้ว่าครั้งหนึ่งดินแดนแถบนี้คงเป็นแหล่งผลิตลูกปัด และแหล่งทำการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ