สันทรายกลางทะเล : Sand Dune

สันทรายกลางทะเล : Sand Dune อ่าวลึก, กระบี่

สันทรายกลางทะเล ใช้เป็นที่ตั้งของประภาคาร ใกล้เกาะน้อยใหญ่บริเวณท่าเรือแหลมสัก ภายในอ่าวลึก ซึ่งเมื่อน้ำลงก็จะเห็นเป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเล มองไปมองมาคล้ายๆ รูปแผนที่ประเทศไทย เรือนักท่องเที่ยวลำไหนผ่านไปมา ก็จะเเวะพักและถ่ายภาพกันทั้งนั้น

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ