ภาพเขียนสีโบราณอ่าวลึก : Ao Luk Prehistoric Paintings

ภาพเขียนสีโบราณอ่าวลึก : Ao Luk Prehistoric Paintings อ่าวลึก, กระบี่

อ.อ่าวลึก โดดเด่นในเรื่องของภาพเขียนสีโบราณสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปตามจุดต่างๆรอบๆอ่าวลึก จากท่าเรือแหลมสักก็จะมีจุดที่ชมภาพเขียนที่เพิงผาถ้ำที่กลางทะเลแถบนี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะคล้ายๆกับที่ถ้ำผีหัวโต แต่รูปที่เขียนไม่เหมือนกัน ที่นี่เป็นรูปคนนั่งหันหน้าเข้าหากัน และรูปคนที่ทำท่าทางต่างๆ สันนิษฐานกันว่า จุดนี้น่าจะเคยเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเเล้ว ที่รอบๆอ่าวลึกแห่งนี้ มีภาพเขียนเหล่านี้กระจายอยู่ตามภูเขาต่างๆในทะเล

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ