พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน : Phi Ta Khon Museum

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน : Phi Ta Khon Museum ด่านซ้าย, เลย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพนชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยว กับประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีขึ้นชื่อของอำเภอด่านซ้าย และยังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดเลย ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน และวิธีการทำหน้ากากผีตาโขน นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกเกี่ยวกับผีตาโขนจำหน่ายอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ